Adobe Zii 2021 6.1.7- Crack cho các ứng dụng Adobe trên Mac

Adobe Zii 2021 hoặc Adobe Zii Patcher 2021 là công cụ crack các chương trình phần mềm Adobe chỉ với một cú nhấp chuột dành cho Mac và phiên bản mới nhất của nó có đầy đủ trợ giúp cho các bộ phần mềm CC 2015, Adobe 2018, Adobe 2019, Adobe 2020 và Adobe 2021. Nó có khả năng sử dụng rất dễ dàng cho rất nhiều trường hợp. Bạn sẽ thấy nó rất ổn định và người dùng Mac chắc chắn phải có phần mềm này.

Bạn sẽ tìm thấy tất cả các phần mềm Adobe CC trong thư mục Applications và thực hiện vá file amtlib.framework. Tuy nhiên, nếu ai đó muốn vá nó theo cách thủ công, họ sẽ thực hiện bằng cách kéo và thả chương trình phần mềm vào Adobe Zii patcher để bẻ khóa chỉ bằng một cú nhấp chuột. Ứng dụng đáng kinh ngạc này chạy trên OS X 10.8 trở lên và cũng hoạt động với tất cả các Adobe CC 2015, CC 2015 CC 2017 CC 2018 CC 2019 CC 2020 CC 2021.

Hơn nữa, mình còn cung cấp tải xuống phiên bản 5.0, 4.0. Phiên bản này hỗ trợ hoàn toàn Photoshop CC 2019, Photoshop CC 2020, Photoshop CC 2021 và Illustrator CC 2019, Illustrator CC 2020, Illustrator CC 2021, v.v. Phiên bản mới nhất của Zii cũng hỗ trợ Adobe CC 2015-2018-2019-2020-2021. Vì vậy, bạn có thể tải xuống và dùng thử trên máy Mac của mình.

Tại sao Zii an toàn cho máy tính để bàn của bạn?

Adobe Zii là một công cụ tuyệt vời giúp bạn kích hoạt / crack hoàn hảo tất cả các ứng dụng của Adobe CC 2021 chỉ bằng một cú nhấp chuột. Nó được tạo bởi nhóm TNT , chỉ hỗ trợ nền tảng Mac.

Added (What’s New Adobe Zii 6.1.7):

 • Acrobat DC v21.007.20091
 • Animate 2021 v21.0.9
 • InDesign Server 2021 v16.4
 • Photoshop 2021 v22.5.1
 • Substance 3D Painter v7.2.3
 • XD v44.0.12

Added (What’s New Adobe Zii 6.1.6):

 • After Effects 2021 v18.0 – 18.4.1 
 • Animate 2021 v21.0.0 – 21.0.8 
 • Bridge 2021 v11.0.0 – 11.1.1 
 • Illustrator 2021 v25.0.0 – 25.4.1 
 • InCopy 2021 v16.0.0 – 16.4 
 • InDesign 2021 v16.0.0 – 16.4 
 • Lightroom Classic v10.0 – 10.4 
 • Media Encoder 2021 v15.0 – 15.4.1 
 • Photoshop 2021 v22.0.0 – 22.5 
 • Premiere Pro 2021 v15.0 – 15.4.1 
 • XD v34.0.12 – 42.1.22 

Added (What’s New Adobe Zii 6.1.5):

 • Acrobat DC v21.005.20058
 • After Effects v18.4
 • Audition v14.4
 • Character Animator v4.4
 • Illustrator v25.4
 • Media Encoder v15.4
 • Photoshop v22.4.3
 • Prelude v10.1
 • Premiere Pro v15.4
 • Substance 3D Designer v11.2.1
 • Substance 3D Painter v7.2.2
 • Substance 3D Sampler v3.0.1
 • Substance 3D Stager v1.0.1
 • XD v42.0.22

Added (What’s New Adobe Zii 6.1.4):

 • Adobe InDesign 2021 v16.3.2
 • Adobe Substance 3D Painter v7.2.1
 • Adobe XD v41.1.12

Added (What’s New Adobe Zii 6.1.3):

 • Adobe Bridge 2021 v11.1
 • Adobe Dimension v3.4.3
 • Adobe Illustrator 2021 v25.3.1
 • Adobe InCopy 2021 v16.3.1
 • Adobe InDesign 2021 v16.3.1
 • Adobe Substance 3D Designer v11.2
 • Adobe Substance 3D Painter v7.2
 • Adobe Substance 3D Sampler v3.0
 • Adobe Substance 3D Stager v1.0
 • Sửa lỗi Photoshop bị treo khi khởi động

Added (What’s New Adobe Zii 6.1.2):

 • Adobe Acrobat DC v21.005.20048
 • Adobe After Effects 2021 v18.2.1
 • Adobe Animate 2021 v21.0.7
 • Adobe Illustrator 2021 v25.3
 • Adobe InDesign Server 2021 v16.2.1
 • Adobe Lightroom Classic v10.3
 • Adobe Photoshop 2021 v22.4.2
 • Adobe Premiere Rush v1.5.62
 • Adobe XD v41.0.12

Added (What’s New Adobe Zii 6.1.1):

 • Adobe Acrobat DC v21.001.20155
 • Adobe After Effects 2021 v18.2
 • Adobe Animate 2021 v21.0.6
 • Adobe Audition 2021 v14.2
 • Adobe Character Animator 2021 v4.2
 • Adobe Dimension v3.4.2
 • Adobe Illustrator 2021 v25.2.3
 • Adobe InCopy 2021 v16.2.1
 • Adobe InDesign 2021 v16.2.1
 • Adobe Media Encoder 2021 v15.2
 • Adobe Photoshop 2021 v22.4
 • Adobe Premiere Pro 2021 v15.2
 • Adobe Premiere Rush v1.5.58
 • Adobe XD v40.0.22

Added (What’s New Adobe Zii 6.1.0):

 • Adobe After Effects 2021 v18.1
 • Adobe Animate 2021 v21.0.5
 • Adobe Bridge 2021 v11.0.2
 • Adobe Audition 2021 v14.1
 • Adobe Media Encoder 2021 v15.1
 • Adobe Photoshop 2021 v22.3.1
 • Adobe Premiere Pro 2021 v15.1
 • Adobe Premiere Rush v1.5.58
 • Adobe XD v39.0.12

Added (What’s New Adobe Zii 6.0.9):

 • Adobe Acrobat DC v21.001.20145
 • Adobe After Effects 2021 v18.0
 • Adobe Animate 2021 v21.0.4
 • Adobe Audition 2021 v14.0
 • Adobe Character Animator 2021 v4.0
 • Adobe Illustrator 2021 v25.2.1
 • Adobe Lightroom Classic v10.2
 • Adobe Media Encoder 2021 v15.0
 • Adobe Photoshop 2021 v22.3
 • Adobe Prelude 2021 v10.0
 • Adobe Premiere Pro 2021 v15.0
 • Adobe Premiere Rush v1.5.54
 • Adobe XD v38.0.12
 • Adobe Photoshop Elements 2021.2

Added (What’s New Adobe Zii 6.0.8):

 • Adobe Acrobat DC v21.001.20135
 • Adobe After Effects 2020 v17.7
 • Adobe Animate 2021 v21.0.3
 • Adobe Character Animator 2020 v3.5
 • Adobe Illustrator 2021 v25.2.0
 • Adobe Media Encoder 2020 v14.9
 • Adobe Photoshop 2021 v22.2.0
 • Adobe Premiere Pro 2020 v14.9
 • Adobe Premiere Rush v1.5.50

Added (What’s New Adobe Zii 6.0.7):

 • Adobe InCopy 2021 v16.1
 • Adobe InDesign 2021 v16.1
 • Adobe XD v36.2.32
 • Adobe Photoshop Elements 2021.1
 • Adobe Premiere Elements 2021.1

Added (What’s New Adobe Zii 6.0.6):

 • Adobe After Effects 2020 v17.6
 • Adobe Animate 2021 v21.0.2
 • Adobe Audition 2020 v13.0.13
 • Adobe Bridge 2021 v11.0.1
 • Adobe Dimension v3.4.1
 • Adobe Dreamweaver 2021 v21.1.0
 • Adobe Illustrator 2021 v25.1.0
 • Adobe InCopy 2021 v16.0.2
 • Adobe InDesign 2021 v16.0.2
 • Adobe Lightroom Classic v10.1.1
 • Adobe Media Encoder 2020 v14.8
 • Adobe Photoshop 2021 v22.1.1
 • Adobe Prelude 2020 v9.0.3
 • Adobe Premiere Pro 2020 v14.8
 • Adobe Premiere Rush v1.5.44
 • Adobe XD v36.0.32

Added (What’s New Adobe Zii 6.0.5):

 • Adobe Acrobat DC v20.013.20074
 • Adobe Animate 2021 v21.0.1
 • Adobe Lightroom Classic v10.1
 • Adobe Media Encoder 2020 v14.7
 • Adobe Photoshop 2021 v22.1.0
 • Adobe Premiere Pro 2020 v14.7
 • Adobe Premiere Rush v1.5.40
 • Adobe XD v35.2.12

Added (What’s New Adobe Zii 6.0.4):

 • Adobe Illustrator 2021 v25.0.1
 • Adobe InCopy 2021 v16.0.1
 • Adobe InDesign 2021 v16.0.1
 • Adobe XD v35.1.12

Added (What’s New Adobe Zii 6.0.3):

 • Adobe Acrobat DC v20.013.20064
 • Adobe After Effects 2020 v17.5.1
 • Adobe Audition 2020 v13.0.12
 • Adobe Media Encoder 2020 v14.6
 • Adobe Photoshop 2021 v22.0.1
 • Adobe Prelude 2020 v9.0.2
 • Adobe Premiere Pro 2020 v14.6
 • Adobe Premiere Rush v1.5.38
 • Adobe XD v35.0.12

What’s New in Adobe Zii 2021 6.0.2

 • This patch will fix a few bugs that were causing problems
 • Ai: Home Screen, iCloud Library running now
 • Dw: running on Catalina 10.15.5 now, Nag screen fixed

Added (What’s New Adobe Zii 6.0.1):

 • Adobe Acrobat DC v20.012.20048 
 • Adobe After Effects 2020 v17.5 
 • Adobe Animate 2021 v21.0.0 
 • Adobe Audition 2020 v13.0.11 
 • Adobe Bridge 2021 v11.0.0 
 • Adobe Character Animator 2020 v3.4
 • Adobe Dimension v3.4 
 • Adobe Dreamweaver 2021 v21.0.0 
 • Adobe Illustrator 2021 v25.0.0 
 • Adobe InCopy 2021 v16.0.0 
 • Adobe InDesign 2021 v16.0.0 
 • Adobe Lightroom Classic v10 
 • Adobe Media Encoder 2020 v14.5 
 • Adobe Photoshop 2021 v22.0.0 
 • Adobe Prelude 2020 v9.0.1 
 • Adobe Premiere Pro 2020 v14.5 
 • Adobe Premiere Rush v1.5.34 
 • Adobe XD v34.0.12 
 • Adobe Photoshop Elements 2021
 • Adobe Premiere Elements 2021
btn-download

Xem hướng dẫn dành riêng để cài và thuốc bộ Adobe trên Mac M1 tại đây

Lưu ý:

Khi mở file, nếu bạn gặp báo lỗi tương tự như dưới đây:

 • “Adobe Zii ” can’t be opened because it is from an unidentified developer.
 • “Adobe Zii ” is damaged and can’t be opened. You should move it to the Trash.
 • “Adobe Zii ” is damaged and can’t be opened. You should eject the disk image.

Bạn phải tắt Gatekeeper đi để có thể mở được adobe zii.

– Để cài được ứng dụng bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây
– Nếu đang chạy macOS Catalina (10.15) trở lên bạn cần làm thêm bước tắt System Integrity Protection (SIP) theo hướng dẫn ở đây

Đã có Adobe Zii 2022 7.x.x, Có thể bạn quan tâm muốn tìm hiểu thì nhấn vào đây: Adobe Zii 2022 – crack cho các ứng dụng Adobe trên Mac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like