Adobe Zii 4.5.0 – thuốc cho toàn bộ ứng dụng Adobe từ 2015 – 2019

adzipa_FI

Với Adobe Zii Patcher bản mới nhất, bạn có thể crack trọn bộ Adobe 2015 tới Adobe 2019 chỉ với một cú click

Hiện tại Adobe Zii Patcher 2019 4.4.9 đang crack được những ứng dụng sau trong bộ ứng dụng của Adobe:

 • Trọn bộ Adobe CC 2015-2017-2018
 • Illustrator CC 2019 v23.1.1
 • InCopy CC 2019 v14.0.2
 • InDesign CC 2019 v14.0.3
 • Prelude CC 2019 v8.1.1
 • Premiere Pro CC 2019 v13.1.5
 • Photoshop CC 2019 v20.0.7
 • After Effects CC 2019 v16.1.3
 • Media Encoder CC 2019 v13.1.5
 • Lightroom Classic CC 2019 v8.4.1
 • Lightroom CC 2019 v2.3
 • Audition CC 2019 v12.1.4
 • Bridge CC 2019 v9.1.0.338
 • Dreamweaver CC 2019 v19.2.1
 • Adobe XD CC v23.1.32.2
 • Character Animator CC 2019 v2.1.1
 • Animate CC 2019 v19.2.1Acrobat DC v19.021.20048 (Fixed Acrobat Distiller including now)
 • Dimension CC v2.1
 • Premiere Rush CC v1.2.8
 • Audition CC 2019 v12.1.5

What’s New in Adobe Zii 4.5.0:

Adobe Acrobat DC v19.021.20049

What’s New in Adobe Zii 4.4.4:
 • Adobe After Effects CC 2019 v16.1.3
  Adobe Audition CC 2019 v12.1.4
  Adobe Illustrator CC 2019 v23.1
  Adobe Lightroom Classic v8.4.1
  Adobe Media Encoder CC 2019 v13.1.5
  Adobe Premiere Pro CC 2019 v13.1.5
  Adobe Premiere Rush CC V1.2.5
  Adobe XD v22.5.12.1
What’s New in Adobe Zii 4.4.3:
 • Adobe Indesign CC 2019 v14.0.3
 • Adobe Dreamweaver CC 2019 v19.2.1
 • Adobe XD v22.2.12
What’s New in Adobe Zii 4.4.3:
 • Adobe Indesign CC 2019 v14.0.3
 • Adobe Dreamweaver CC 2019 v19.2.1
 • Adobe XD v22.2.12
What’s New in Adobe Zii 4.4.2:
 • Adobe Audition CC 2019 v12.1.3
 • Adobe Dimension CC v2.1
 • Adobe Illustrator CC 2019 v23.0.6
 • Adobe Lightroom Classic v8.4
 • Adobe Photoshop CC 2019 v20.0.6

What’s New in Adobe Zii 4.3.8

 • Audition CC 2019 v12.1.2.3
 • XD v20.2.12.1

What’s New in Adobe Zii 4.3.7

 • Audition CC 2019 v12.1.1.42
 • Prelude CC 2019 v8.1.1
 • Premiere Pro CC 2019 v13.1.3

What’s New in Adobe Zii 4.3.6

 • Adobe After Effects CC 2019 v16.1.2
 • Adobe Character Animator CC 2019 v2.1.1
 • Adobe Photoshop CC 2019 v20.0.5
 • Adobe XD v20.0.12.10

What’s New in Adobe Zii 4.3.5

 • Adobe Bridge CC 2019 v9.1.0.338 

What’s New in Adobe Zii 4.3.4

 • Adobe Premiere Rush CC v1.1 
 • Adobe Dreamweaver CC 2019 v19.2 
 • Adobe Illustrator CC 2019 v23.0.4 

What’s New in Adobe Zii 4.3.3

 • Adobe Animate CC 2019 v19.2.1
 • Adobe Lightroom Classic CC v8.3.1
 • Adobe XD v19.2.22.3

What’s New in Adobe Zii 4.3.1

 • Added Adobe Lightroom Claccic 8.3
 • Added Adobe Lightroom 2019 2.3
 • Adobe Adobe Dimension 2.2.1
 • Adobe Adobe XD CC v19.0.22

What’s New in Adobe Zii 4.3.0

 • Added Adobe Premiere Pro CC 2019 v13.1.2
 • Adobe Adobe XD CC v18.2.12.2
btn-download

Download Adobe Zii 4.1.7

Download Adobe Zii 4.1.8

Download Adobe Zii 4.1.9

Download Adobe Zii 4.2.1

Download Adobe Zii 4.2.3

Download Adobe Zii 4.2.6

Download Adobe Zii 4.2.7

Download Adobe Zii 4.2.8

Download Adobe Zii 4.2.9

Download Adobe Zii 4.3.0

Download Adobe Zii 4.3.1

Download Adobe Zii 4.3.3

Download Adobe Zii 4.3.4

Download Adobe Zii 4.3.5

Download Adobe Zii 4.3.6

Download Adobe Zii 4.3.7

Download Adobe Zii 4.3.8

Download Adobe Zii 4.3.9

Download Adobe Zii 4.4.1

Download Adobe Zii 4.4.2

Download Adobe Zii 4.4.3

Download Adobe Zii 4.4.4

Download Adobe Zii 4.4.5

Download Adobe Zii 4.4.8

Download Adobe Zii 4.4.9

Download Adobe Zii 4.5.0

Adobe Zii 4 chỉ hoặc động tốt với adobe cc 2019. Nếu bạn muốn cần patch Adobe CC 2020, bạn có thể tải Adobe Zii 5 tại đây

Leave a Reply