XMind 2021 Pro – Phần mềm vẽ sơ đồ tư duy

Với XMind, người dùng dễ dàng tạo bản đồ tư duy và chia sẻ trực tuyến. XMind hỗ trợ tốt cho người dùng sử dụng phương pháp “mind map” để hệ thống lại bài học, ghi nhớ một vấn đề, tóm tắt lại kiến thức.

Bản đồ tư duy rất hữu ích trong việc xây dựng các dự án lớn, tổ chức nhiệm vụ cho một nhóm người hay đơn giản và giúp người dùng hoàn thành tốt một công việc cụ thể.

XMind hoạt động tốt trong lĩnh vực lập bản đồ tư duy. Nó có một lượng lớn người dùng trên toàn thế giới. Nó không chỉ cung cấp cho người dùng các chức năng trong việc tạo bản đồ tư duy mà còn cung cấp mã nguồn mở. XMind hướng tới mục tiêu trở thành phần mềm tạo bản đồ tư duy và tạo ý tưởng đa nền tảng hàng đầu dành cho Windows, Mac và Linux để giúp người dùng nâng cao hiệu quả. Nó được sử dụng rộng rãi để quản lý dự án, động não, quản lý khái niệm, ghi biên bản cuộc họp và quản lý kinh doanh, v.v.

Tính năng XMind 2021 Pro

 • Ứng dụng lập bản đồ tư duy mạnh mẽ được thiết kế để giúp bạn tổ chức các ý tưởng của mình một cách trực quan.
 • Đại diện cho phiên bản đơn giản hóa của XMind đã được trang bị giao diện người dùng đơn giản và dễ hiểu để thiết kế sơ đồ tư duy.
 • Cải thiện khả năng giải quyết vấn đề của bạn để tăng mức năng suất của bạn.
 • Có một giao diện được tổ chức rất tốt và thân thiện với người dùng, cho phép bạn quản lý cũng như lưu mọi phiên động não dưới dạng một sổ làm việc khác.
 • Có thể làm nổi bật các chủ đề của bạn bằng cách chỉ cần thêm số, mức độ ưu tiên, cờ, biểu tượng mặt cười và dấu sao.
 • Cho phép bạn chọn từ nhiều loại biểu đồ khác nhau, như biểu đồ luồng, biểu đồ động não, quản lý cá nhân, đọc tạp chí và các loại biểu đồ khác.
 • Có thể viết tóm tắt và ghi chú cũng như có thể sao chép các phong cách.
 • Được trang bị hơn 25 mẫu bản đồ tư duy và mỗi mẫu đều có phong cách, chủ đề và màu sắc riêng.
 • Chế độ trình chiếu dựa trên Walk Through và Slide.
 • Cộng tác với Evernote.
 • Hỗ trợ chia sẻ mạng cục bộ.
 • Đưa ra bốn cấu trúc bao gồm biểu đồ Xương cá, Ma trận, Dòng thời gian và Biểu đồ tổ chức.
btn-download

Lưu ý: Bản XMind 2021 dành cho macOS sau khi chép vào Application, cần mở Terminal chạy thêm lệnh này mới mở được:

xattr -cr /Applications/XMind.app
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like