Ứng dụng cho phép bạn đưa Live Tiles lên Windows 11

Bắt đầu với Windows Phone, Live Tiles đã được âm thầm xây dựng trên Windows 10 và bất chấp những nỗ lực của Microsoft để khôi phục nó, Menu Start không có quá nhiều người hâm mộ Windows 11. Nhưng nếu bạn vẫn thích nhìn thấy các Live Tiles lên Windows 11 thì dưới đây là cách dành cho bạn

Giờ đây, một ứng dụng mới có tên là Live Tiles Anywhere cho phép bạn đưa các Live Tiles yêu thích của mình lên hệ điều hành mới này.

Live Tiles Anywhere là một ứng dụng miễn phí dành cho cả Windows 10 và Windows 11, cho phép bạn tạo các Live Tiles tùy chỉnh và hiển thị chúng trên menu Start, màn hình và cả các widget của bạn.

Các tính năng của ứng dụng:

  • Tạo các ô Live Tiles tùy chỉnh và thêm ghim chúng trên Start Menu, trên Desktop của bạn dưới dạng biểu tượng hoặc tạo một widget. Tất cả 4 kích thước đều được hỗ trợ!
  • Khía cạnh “Live” của các ô Live Tiles hiện diện trên cả ô Start Menu và các widget trên Máy tính để bàn. Tất cả các ứng dụng có Live Tile đều được hỗ trợ, cả trên Windows 10 và Windows 11.
  • Không có hỗ trợ xếp trực tiếp cho một số ứng dụng? Live Tiles Anywhere có thể sử dụng thông báo từ notification center.
  • Tùy chỉnh nhiều khía cạnh của ô, bao gồm hình ảnh, màu nền và văn bản, thương hiệu và hơn thế nữa.
  • Hỗ trợ ứng dụng win32 trên máy tính để bàn, ứng dụng UWP, liên kết, lệnh và các giao thức khác.
  • LTA sẽ tự động tìm các ứng dụng đã cài đặt, bao gồm các trò chơi từ trình khởi chạy Steam và Epic Games.
  • Một central hub có sẵn, nơi bạn có thể quản lý tất cả các ô bạn đã tạo, thêm và tùy chỉnh.
  • Không có thay đổi nào được thực hiện trên các file hệ thống và không yêu cầu các thủ tục hoặc bản vá đặc biệt.
  • Cập nhật giao diện Fluent Design, dễ sử dụng, có hỗ trợ chủ đề sáng hoặc tối.
  • Hỗ trợ đa ngôn ngữ. Ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Ý được hỗ trợ trong phiên bản này.

Như có thể thấy từ ảnh chụp màn hình ở trên (thông qua Reddit), ứng dụng dường như hoạt động khá tốt, mặc dù nó được cho là có phần chuyên sâu về bộ xử lý.

Tuy nhiên, nó hoàn toàn miễn phí và có thể được tìm thấy trên Store.

btn-download
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like