Tổng hợp bộ 37 font MTD được việt hóa

Mesa de trabajo 1-100

Một số font MTD việt hóa với nhiều phong cách khác nhau thích hợp sử dụng cho nhiều trường hợp: trích dẫn, bìa sách, poster, banner, thiệp, …

Việt hóa: Mộc Hạ
Mục đích sử dụng: Cá nhân
Thông tin tác giả và link mua sử dụng thương mại vui lòng đọc trong file Read Me đính kèm.

Danh sách các font trong bộ này

 • MTD Amstrong
 • MTD Autogate Stamp
 • MTD Briliants Typeface
 • MTD Candyland
 • MTD Fashion Vogue
 • MTD Feather
 • MTD Groovy Script
 • MTD Harukaze Slant
 • MTD Harukaze Solid
 • MTD Harukaze
 • MTD Hello Paris Script
 • MTD Hello Paris Serif
 • MTD High Way
 • MTD Hillstown Aged
 • MTD Hillstown Clean
 • MTD Kawoszeh
 • MTD Kiramba
 • MTD Madame Cosmetics
 • MTD MagicIvy
 • MTD MitreSquare
 • MTD Oops
 • MTD Orangimelo
 • MTD Owah Tagu Siam NF
 • MTD PI Faded
 • MTD QuangNinh_Thuphap_1
 • MTD QuangNinh_Thuphap_2
 • MTD Ramblin Paint
 • MTD Red Bright
 • MTD ShimesOne
 • MTD Simpletune
 • MTD SouthPacific
 • MTD Stanley Stamp
 • MTD Stanley
 • MTD The Beautyline
 • MTD The Duality
 • MTD WetSpring
 • MTD Woolen

Bên dưới là một số ảnh demo của bộ font:

MTD Fashion Vogue
MTD Fashion Vogue
MTD Harukaze
MTD Harukaze
MTD Hillstown Clean
MTD Hillstown Clean
MTD MagicIvy
MTD MagicIvy
MTD Oops
MTD Oops
MTD Red Bright
MTD Red Bright
MTD The Duality
MTD The Duality
btn-download

Download 37 Font MTD Việt hóa

Source: #MocHa

Leave a Reply