Tổng hợp bộ 37 font MTD được việt hóa

Một số font MTD việt hóa với nhiều phong cách khác nhau thích hợp sử dụng cho nhiều trường hợp: trích dẫn, bìa sách, poster, banner, thiệp, … Việt hóa:…