Hướng dẫn cách tạo email ảo từ Gmail

Với tình hình Gmail hạn chế đăng ký bằng cách yêu cầu phải có số điện thoại, vậy nên để đăng ký nhiều tài khoản cho các các trang web như facebook ,twitter… thì việc lập email mới khá tốn kém, và mất thời gian điền thông tin. Mình đã tổng hợp các cách tạo gmail ảo để mọi người có thể đăng ký nhiều tài khoản của các dịch vụ mình muốn, các email gửi đến đều được chuyển về email chính của bạn.

Cách 1: tạo gmail ảo với cách thêm dấu chấm “.”

Từ địa chỉ gmail tenemail@gmail.com các bạn có thể biến nó thành:
tene.mail@gmail.com
tenem.ail@gmail.com
tenemai.l@gmail.com

Tóm lại với cách này là cho thêm một dấu chấm vào trong địa chỉ gmail của mình, và thay đổi vị trí dấu chấm đó, mỗi lần như vậy là ta lại có thêm một email ảo mới.
VD: như từ tenemail@gmail.com với cách này bạn đã có thể sử dụng nó để tạo 8 email gmail ảo khác nhau chỉ với một dấu “.”

* Note: Những bạn mà tài khoản gmail có sẵn dấu chấm thì chỉ cần thay đổi vị trí dấu “.” là xong 😉

Cách 2: tạo gmail ảo với cách xài dấu cộng “+”

Vẫn với địa chỉ email là: tenemail@gmail.com

Bây giờ mình không gửi email về đó mà mình lại gửi email về một địa chỉ khác có dạng như: tenemail+X@gmail.com, kết quả email vẫn được gửi về địa chỉ thật là tenemail@gmail.com.

==> Vậy Ta chỉ cần thêm dấu + và một hay nhiều chữ cái (a->z, A–>Z, 0–>9) ra trước chữ @gmail.com
VD:
tenemail+anhyeuem@gmail.com,
tenemail+1@gmail.com…

v.v…

Vậy là ta đã có thêm một địa chỉ email ảo mới. Với cách này các bạn có thể tạo ra unlimited địa chỉ gmail ảo khác nhau 😉

*Note: địa chỉ email kiểu 2 này không sử dụng để đăng nhập vào gmail được, nhưng các email gửi về địa chỉ ảo này vẫn được gửi về hòm thư thật của các bạn, chú ý ở cách này thì 1 vài trang web sẽ không đăng ký được vì dấu + là ký tự đặc biệt , cho nên cách này có nhiều cái khá hạn chế.

Cách 3: tạo gmail ảo dùng tên miền @googlemail.com

Ngoài địa chỉ gmail mà bạn đăng ký tại Gmail là tenemail@gmail.com thì còn một tên khác tương đương là tenemail@googlemail.com nữa.
Bạn có thể sử dụng tên này khi địa chỉ với tên miền @gmail.com đã được “xài”.

4 comments
  1. Dùng mail ảo từ gmail này để tạo thêm các tài khoản bên ngoài khác mà không phải lo việc quản lý hay bị mất các tài khoản đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like