Gilroy Font việt hóa

Gilroy Font Family được thiết kế bởi Radomir Tinkov, thật tuyệt khi anh ấy tạo ra phiên bản này, đủ để bạn trải nghiệm một bộ phông chữ tuyệt vời. Gilroy là một sans serif hiện đại với nét chấm phá hình học. Một em trai của gia đình phông chữ Qanelas ban đầu. Nó có 20 font weight, 10 font đứng và nghiêng phù hợp cho bạn. Các Font Nhẹ & Đậm được cung cấp miễn phí, vì vậy bạn có thể sử dụng phiên bản Gilroy Font Việt hóa cho phù hợp với mong muốn của mình.

Được thiết kế với các tính năng kiểu mở mạnh mẽ. Mỗi trọng số bao gồm hỗ trợ ngôn ngữ mở rộng (+ Kirin), phân số, số liệu dạng bảng, mũi tên, chữ ghép và hơn thế nữa. Hoàn toàn phù hợp cho thiết kế đồ họa và bất kỳ mục đích hiển thị nào. Nó có thể dễ dàng hoạt động cho web, bảng hiệu, công ty cũng như cho thiết kế biên tập.

Phiên bản Gilroy Font Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân, vui lòng mua bản quyền trả phí cho mục đích sáng tạo cho công việc.

Trọn bộ 20 font chữ Gilroy Việt Hóa miễn phí

 • SVN-Gilroy Black Italic.
 • SVN-Gilroy Black
 • SVN-Gilroy Bold Italic
 • SVN-Gilroy Bold
 • SVN-Gilroy Heavy Italic
 • SVN-Gilroy Heavy
 • SVN-Gilroy Italic
 • SVN-Gilroy Light Italic
 • SVN-Gilroy Light
 • SVN-Gilroy Medium Italic
 • SVN-Gilroy Medium
 • SVN-Gilroy Regular
 • SVN-Gilroy SemiBold Italic
 • SVN-Gilroy SemiBold
 • SVN-Gilroy Thin Italic
 • SVN-Gilroy Thin
 • SVN-Gilroy XBold Italic
 • SVN-Gilroy XBold
 • SVN-Gilroy Xlight Italic
 • SVN-Gilroy Xlight

Trọn bộ 04 font chữ Gilroy Việt Hóa [iCiel.net] miễn phí

 • Gilroy-Bold
 • Gilroy-Regular
 • Gilroy-Light
 • Gilroy-Medium

Trọn bộ 20 font chữ Gilroy phiên bản gốc

 • Gilroy-Black
 • Gilroy-BlackItalic
 • Gilroy-Bold
 • Gilroy-BoldItalic
 • Gilroy-Extrabold
 • Gilroy-ExtraboldItalic
 • Gilroy-Heavy
 • Gilroy-HeavyItalic
 • Gilroy-Light
 • Gilroy-LightItalic
 • Gilroy-Medium
 • Gilroy-MediumItalic
 • Gilroy-Regular
 • Gilroy-RegularItalic
 • Gilroy-Semibold
 • Gilroy-SemiboldItalic
 • Gilroy-Thin
 • Gilroy-ThinItalic
 • Gilroy-UltraLight
 • Gilroy-UltraLightItalic
btn-download
Leave a Reply

Your email address will not be published.

You May Also Like

Font Ariom Sans Full – Hỗ trợ tiếng Việt

Ariom là một bộ font chữ sans-serif mới, hình học, được lấy cảm hứng từ những kiểu chữ mang tính biểu tượng. Font Ariom có giá trị x-height lớn, các…