Gilroy Font việt hóa

Gilroy Font Family được thiết kế bởi Radomir Tinkov, thật tuyệt khi anh ấy tạo ra phiên bản này, đủ để bạn trải nghiệm một bộ phông chữ tuyệt vời. Gilroy là một sans serif hiện đại với nét chấm phá hình học. Một em trai của gia đình phông chữ Qanelas ban đầu. Nó có 20 font weight, 10 font đứng và nghiêng phù hợp cho bạn. Các Font Nhẹ & Đậm được cung cấp miễn phí, vì vậy bạn có thể sử dụng phiên bản Gilroy Font Việt hóa cho phù hợp với mong muốn của mình.

Được thiết kế với các tính năng kiểu mở mạnh mẽ. Mỗi trọng số bao gồm hỗ trợ ngôn ngữ mở rộng (+ Kirin), phân số, số liệu dạng bảng, mũi tên, chữ ghép và hơn thế nữa. Hoàn toàn phù hợp cho thiết kế đồ họa và bất kỳ mục đích hiển thị nào. Nó có thể dễ dàng hoạt động cho web, bảng hiệu, công ty cũng như cho thiết kế biên tập.

Phiên bản Gilroy Font Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân, vui lòng mua bản quyền trả phí cho mục đích sáng tạo cho công việc.

Trọn bộ 20 font chữ Gilroy Việt Hóa miễn phí

 • SVN-Gilroy Black Italic.
 • SVN-Gilroy Black
 • SVN-Gilroy Bold Italic
 • SVN-Gilroy Bold
 • SVN-Gilroy Heavy Italic
 • SVN-Gilroy Heavy
 • SVN-Gilroy Italic
 • SVN-Gilroy Light Italic
 • SVN-Gilroy Light
 • SVN-Gilroy Medium Italic
 • SVN-Gilroy Medium
 • SVN-Gilroy Regular
 • SVN-Gilroy SemiBold Italic
 • SVN-Gilroy SemiBold
 • SVN-Gilroy Thin Italic
 • SVN-Gilroy Thin
 • SVN-Gilroy XBold Italic
 • SVN-Gilroy XBold
 • SVN-Gilroy Xlight Italic
 • SVN-Gilroy Xlight

Trọn bộ 04 font chữ Gilroy Việt Hóa [iCiel.net] miễn phí

 • Gilroy-Bold
 • Gilroy-Regular
 • Gilroy-Light
 • Gilroy-Medium

Trọn bộ 20 font chữ Gilroy phiên bản gốc

 • Gilroy-Black
 • Gilroy-BlackItalic
 • Gilroy-Bold
 • Gilroy-BoldItalic
 • Gilroy-Extrabold
 • Gilroy-ExtraboldItalic
 • Gilroy-Heavy
 • Gilroy-HeavyItalic
 • Gilroy-Light
 • Gilroy-LightItalic
 • Gilroy-Medium
 • Gilroy-MediumItalic
 • Gilroy-Regular
 • Gilroy-RegularItalic
 • Gilroy-Semibold
 • Gilroy-SemiboldItalic
 • Gilroy-Thin
 • Gilroy-ThinItalic
 • Gilroy-UltraLight
 • Gilroy-UltraLightItalic
btn-download
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Trọn bộ 12 font Futura Việt Hóa

Font Futura Việt hóa dựa trên bộ font chuẩn được giới thiệu lần đầu tiên bởi Bauer Type Foundry vào năm 1928, nó thường được coi là sự phát triển…

Font Qatar World Cup 2022 Việt Hóa

Font TVN-Qatar World Cup 2022 Việt Hóa, là font nhận diện thương hiệu của Giải bóng đá World Cup 2022 được tổ chức tại Qatar từ ngày 20 tháng 11…