Cách thay đổi ngôn ngữ cho một ứng dụng cụ thể trên Mac

Bắt đầu với macOS Catalina, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ của một ứng dụng cụ thể mà không cần thay đổi ngôn ngữ hệ thống của máy Mac. Mình sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện việc này trên máy Mac của bạn.

Tại sao phải thay đổi ngôn ngữ?

Có thể bạn thích sử dụng ứng dụng bằng ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ hệ thống trên Mac của bạn. Với tính năng macOS này, bạn có thể nhanh chóng thay đổi ngôn ngữ cho chỉ ứng dụng đó mà không ảnh hưởng đến bất kỳ ứng dụng hoặc tùy chọn hệ thống nào khác trên máy Mac của mình.

Một ví dụ về điều này là bạn có thể muốn sử dụng Safari bằng tiếng Việt, nhưng máy Mac của bạn sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ hệ thống của nó. Với tùy chọn này, bạn có thể sử dụng Safari bằng tiếng Việt trong khi sử dụng tiếng Anh ở tất cả các vị trí khác trên máy Mac của mình.

Bạn luôn có thể thay đổi ngôn ngữ thành bất kỳ ngôn ngữ nào bạn muốn.

Thay đổi ngôn ngữ của ứng dụng cụ thể trên máy Mac

Trước khi bạn bắt đầu, hãy đóng ứng dụng mà bạn muốn thay đổi ngôn ngữ. Thực hiện việc này bằng cách nhấp vào tên ứng dụng trong thanh menu và chọn “Thoát”. Ngoài ra, có thể nhấn phím tắt Command +Q.

Bây giờ ứng dụng đã đóng, hãy nhấp vào biểu tượng Apple ở góc trên cùng bên trái của màn hình và chọn “System Preferences”.

Khi “System Preferences” mở ra, hãy nhấp vào “Language & Region”.

Trong cửa sổ “Language & Region”, nhấp vào tab “Apps”.

Trong tab “Apps”, ở góc dưới cùng bên trái, nhấp vào dấu “+” (dấu cộng) để thêm ứng dụng vào danh sách. Đây là danh sách các ứng dụng cụ thể mà bạn muốn sử dụng một ngôn ngữ khác.

Bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên nhỏ trên màn hình của mình. Trong cửa sổ bật lên này, hãy nhấp vào menu dropdown “Application” và chọn ứng dụng mà bạn muốn thay đổi ngôn ngữ. Tiếp theo, nhấp vào dropdown “Language” và chọn ngôn ngữ mà bạn muốn ứng dụng sử dụng.

Cuối cùng, nhấp vào “Add” để lưu các thay đổi của bạn.

Lưu ý: Menu dropdown “Language” chỉ hiển thị các ngôn ngữ mà ứng dụng đã chọn của bạn hỗ trợ. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ mình muốn trong menu đó, thì ứng dụng bạn đã chọn không hỗ trợ ngôn ngữ đó.

Bây giờ bạn có thể đóng cửa sổ “Language & Region”.

Chạy ứng dụng mà bạn vừa thay đổi ngôn ngữ và bạn sẽ thấy rằng tất cả các tùy chọn trong ứng dụng hiện đều sử dụng ngôn ngữ mới được chọn.

Đó là tất cả để cài đặt ngôn ngữ cho ứng dụng riêng biệt trên macOS.

Cách trở về ngôn ngữ mặc định

Để quay lại ngôn ngữ mặc định cho một ứng dụng, chỉ cần xóa ứng dụng đó khỏi danh sách mà bạn đã truy cập ở trên.

Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào lại mục “System Preferences”.Vào phần “Language & Region”, nhấp vào tab “Apps”.

Nhấp vào ứng dụng của bạn trong danh sách, sau đó nhấp vào dấu “-” (dấu trừ) ở góc dưới bên trái của cửa sổ “Language & Region”.

Ứng dụng của bạn hiện đã bị xóa khỏi danh sách và ứng dụng trở lại ngôn ngữ mặc định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like