70 Font MTD Việt Hóa (P4)

Bộ font MTD việt hóa lần này có chứa nhiều font chữ được Việt hóa với đa dạng thể loại và phong cách từ như brush, script, serif,.. phù hợp…