Cách thiết lập xác thực hai lớp (2FA) cho Gmail trong Outlook

two-factor authentication (2FA) for Gmail in Outlook
two-factor authentication (2FA) for Gmail in Outlook

Outlook giúp bạn dễ dàng thiết lập tài khoản Gmail cho dù tài khoản đó có sử dụng xác thực hai lớp (2FA) hay không và trong hướng dẫn này, mình sẽ chỉ cho bạn cách hoàn thành tác vụ này.

Nếu bạn có phiên bản Outlook dành cho máy tính PC và muốn thiết lập tài khoản Gmail được cấu hình với xác minh 2 bước (còn được gọi là xác thực hai yếu tố (2FA), quy trình giống như thêm tài khoản thông thường.

Trước đây, nếu bạn có tài khoản Google được định cấu hình với xác minh 2 bước, bạn cần tạo mật khẩu ứng dụng để kết nối Gmail trong phiên bản Outlook dành cho máy tính để bàn, việc này khá là phức tạp. Tuy nhiên, Microsoft đã cập nhật để cho phép bạn thiết lập tài khoản email của mình bằng cách dùng mật khẩu thông thường, nhưng với một bước bổ sung để xác nhận quyền truy cập bằng mã xác minh điện thoại.

Quy trình xác thực cập nhật để thiết lập tài khoản Gmail của bạn trên phiên bản Outlook dành cho máy tính sẽ hoạt động cho dù bạn đang sử dụng Microsoft 365, Office 2021, 2019 hay 2016.

Trong hướng dẫn cho Windows 10 này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước để thiết lập tài khoản Gmail với xác thực hai yếu tố trong Outlook.

Cách thêm Gmail với xác thực hai lớp trong Outlook

Quá trình thiết lập xác thực hai lớp (2FA) cho tài khoản Gmail trong ứng dụng Outlook yêu cầu thay đổi cài đặt bảo mật Tài khoản Google của bạn và định cấu hình Gmail với Outlook.

Thiết lập Xác minh 2 bước trong tài khoản Google

Điều đầu tiên bạn cần làm là thiết lập Xác minh 2 bước trong Tài khoản Google của mình. Nếu bạn đang sử dụng phương pháp xác thực này, hãy bỏ qua các bước bên dưới và tiếp tục với hướng dẫn cấu hình Outlook (phần 2 bên dưới).

Để bật Xác minh 2 bước trong Google, hãy sử dụng các bước sau:

 • Mở tài khoản Google của bạn.
 • Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập Gmail của bạn (nếu cần).
 • Nhấp vào Security.
 • Trong phần “Signing in to Google”, hãy nhấp vào tùy chọn 2-Step Verification.
 • Nhấp vào nút Get Started .
 • Xác nhận mật khẩu tài khoản của bạn (nếu có).
 • Xác nhận số điện thoại của bạn.

Mẹo: Menu “Show more options” cho phép bạn chọn các phương pháp xác thực khác nhau, bao gồm sử dụng khóa bảo mật hoặc lời nhắc trong điện thoại của bạn (nếu có).

 • Nhấp vào nút Next.
 • Xác nhận mã được gửi đến số điện thoại của bạn.
 • Nhấp vào nút Next.
 • Nhấp vào nút Turn on.

Sau khi hoàn thành các bước, bạn có thể cấu hình mật khẩu an toàn để sử dụng xác thực hai lớp với Outlook.

Định cấu hình Gmail bằng mật khẩu ứng dụng trong Outlook

Để thiết lập Gmail với xác thực hai yếu tố trong ứng dụng Outlook, hãy sử dụng các bước sau:

 • Mở Outlook.
 • Nhấp vào File.
 • Nhấp vào Info.
 • Trong phần “Account Information”, hãy nhấp vào nút Add account.
 • Xác nhận địa chỉ Gmail để thêm bằng xác thực hai lớp.
 • Nhấp vào Connect.
 • Nhấp vào Next.
 • Xác nhận mật khẩu tài khoản Gmail.
 • Nhấp vào Sign in.
 • Xác nhận mã Xác minh 2 bước của Google được gửi đến điện thoại của bạn.
 • Nhấp vào Done.
 • Nhấp vào Allow.
 • (Tùy chọn) Xóa tùy chọn Set up Outlook Mobile on my phone.
 • Nhấp vào nút Done.
 • Sau khi bạn hoàn thành các bước, ứng dụng Outlook sẽ bắt đầu gửi và nhận email từ tài khoản Gmail của bạn.

Bạn có đang chạy phiên bản Office cũ không? Nếu có, thì bạn đang bỏ lỡ. Nếu chuyển sang Microsoft Office 2019, bạn luôn có thể nâng cấp lên phiên bản mới nhất để truy cập các tính năng mới nhất theo link này: Hướng dẫn Active Office 2019 Bản quyền sử dụng Vĩnh Viễn

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You May Also Like