Cách thêm Custom Device trên Chrome developer tools?

Muốn thêm custom device cho chrome developer tools mà không biết làm thế nào?

Sử dụng Chế độ Device Mode để xem giao diện và hoạt động của trang Web của bạn trên thiết bị di động. Chế độ Device Mode là tính năng trong Chrome DevTools giúp bạn mô phỏng thiết bị di động. Các tính năng này bao gồm:

 • Mô phỏng chế độ xem trên thiết bị di động
 • Điều chỉnh mạng
 • Điều chỉnh CPU
 • Mô phỏng vị trí địa lý
 • Thiết lập định hướng

Hạn chế

Hãy nghĩ về Chế độ Device Mode như một cách hình dung tốt nhất về giao diện trang của bạn trên thiết bị di động. Với Chế độ Device Mode, bạn không thực sự chạy code của mình trên thiết bị di động. Bạn mô phỏng trải nghiệm người dùng di động từ máy tính của mình.

Có một số khía cạnh của thiết bị di động mà DevTools sẽ không bao giờ có thể mô phỏng. Ví dụ, kiến ​​trúc của CPU di động rất khác so với kiến ​​trúc của CPU máy tính. Khi có nghi ngờ, tốt nhất là bạn thực sự chạy trang của bạn trên thiết bị di động.

Mô phỏng chế độ xem trên thiết bị di động

Nhấp vào Toggle Device Toolbar để mở giao diện cho phép bạn mô phỏng chế độ xem trên thiết bị di động.

Theo mặc định, Thanh Device Toolbar mở trong chế độ xem viewport với Dimensions được đặt thành Responsive.

Để mô phỏng kích thước của một thiết bị di động cụ thể, hãy chọn thiết bị từ danh sách Dimensions. Nếu thiết bị của bạn muốn test không có xuất hiện trong list này thì đây là hướng dẫn thêm các thiết bị tùy chỉnh Custom device vào Chrome developer tools.

Cách thêmCustom device cho Chrome

 • Mở Chrome
 • Nhấn phím tắt Shift + CTRL + I
 • Nhấn phím tắt Shift + CTRL + M
 • Nhấp vào “Dimentions”; Nhấp vào “Edit” …
 • Nhấn “add custom device”
 • Nhập các thông tin Device Name, Width, Height, DPR (JS), User Agent v.v.v.
 • Nhấn nút “add”.
 • Hoàn thành. sử dụng thôi nào.

Danh sách các thiết bị tùy chỉnh

Tên thiết bị
width (viewport)
height (viewport)
Pixel Ratio
User Agent
Zalo
Zalo
iPhone 14
320
844
3
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/99.0.4844.47 Mobile/15E148 Safari/604.1
iPhone 14 Plus
428
926
3
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/99.0.4844.47 Mobile/15E148 Safari/604.1
iPhone 14 Pro
393
852
3
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/99.0.4844.47 Mobile/15E148 Safari/604.1
iPhone 14 Pro Max
430
932
3
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/99.0.4844.47 Mobile/15E148 Safari/604.1
iPhone 13 Pro Max
428
926
3
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
iPhone 13 Pro
390
844
3
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
iPhone 13
390
844
3
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
iPhone 13 mini
375
812
3
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
iPhone 12 Pro Max
428
926
3
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
iPhone 12 Pro
390
844
3
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
iPhone 12
390
844
3
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
iPhone 12 mini
360
780
3
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
iPhone 11
414
896
2
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.4 Mobile/15E148 Safari/604.1
iPhone 11 Pro
375
812
3
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.4 Mobile/15E148 Safari/604.1
iPhone 11 Pro Max
414
896
3
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
iPad 10.2″ (2019)
810
1080
2
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Safari/605.1.15
iPhone Xs
375
812
3
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Safari/604.1
iPhone Xs Max
414
896
3
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Safari/604.1
iPhone XR
414
896
2
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Safari/604.1
iPhone X
375
812
3
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_1 like Mac OS X) AppleWebKit/604.3.5 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15B93 Safari/604.1
iPhone 8 Plus
414
736
3
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_1 like Mac OS X) AppleWebKit/604.3.5 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15B93 Safari/604.1
iPhone 8
375
667
2
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_1 like Mac OS X) AppleWebKit/604.3.5 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15B93 Safari/604.1
iPhone 7 Plus
414
736
3
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/604.3.5 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15B150 Safari/604.1
iPhone 7
375
667
2
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/14E304 Safari/604.1
iPhone SE
320
568
2
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13E233 Safari/601.1
iPad Mini 4
768
1024
2
Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 11_1 like Mac OS X) AppleWebKit/604.3.5 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15B93 Safari/604.1
iPad Pro (10.5″)
834
1112
2
Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 11_1 like Mac OS X) AppleWebKit/604.3.5 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15B101 Safari/604.1
iPad Pro (12.9″)
1024
1366
2
Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 11_1 like Mac OS X) AppleWebKit/604.3.5 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15B101 Safari/604.1
Apple iPad 1 / 2 / iPad Mini
1024
768
1
Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 4_3_5 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8L1 Safari/6533.18.5
Apple iPad 3 / 4
1024
768
2
Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.53
Apple iPhone 3GS
320
480
1
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_2_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8C148 Safari/6533.18.5
Apple iPhone 4
320
480
2
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_2_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8C148 Safari/6533.18.5
Apple iPhone 5
320
568
2
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.53
Apple iPhone 6
375
667
2
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_0 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.3 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12A4345d Safari/600.1.4
Apple iPhone 6 Plus
414
736
3
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_0 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.3 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12A4345d Safari/600.1.4
Red Hydrogen One
412
732
3.5
Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; H1A1000 Build/H1A1000.010ho.01.01.01r.089) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.91 Mobile Safari/537.36
Samsung Galaxy Fold
586
820
2.625
Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-F900U1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.93 Mobile Safari/537.36
Samsung Galaxy Note10
412
869
2.625
Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-N970XU) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.93 Mobile Safari/537.36
Samsung Galaxy Note10+
412
869
3.5
Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SAMSUNG SM-N975XU) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/10.2 Chrome/71.0.3578.99 Mobile Safari/537.36
Samsung Galaxy A20
980
1734
2.25
Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-A205U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.93 Mobile Safari/537.36
Samsung Galaxy S10
412
869
3.5
Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-G973U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.105 Mobile Safari/537.36
Samsung Galaxy S10+
412
869
3.5
Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-G975U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.105 Mobile Safari/537.36
Samsung Galaxy S10e
360
760
3
Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-G970U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.105 Mobile Safari/537.36
Samsung Galaxy S9
360
740
3
Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G960U Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.111 Mobile Safari/537.36
Samsung Galaxy S9+
320
658
4.5
Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G965U Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.111 Mobile Safari/537.36
Samsung Galaxy Note 9
412
846
3.5
Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-N960U Build/M1AJQ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.91 Mobile Safari/537.36
Samsung Galaxy Note 3
360
640
3
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.3; en-us; SM-N900T Build/JSS15J) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30
Samsung Galaxy Note II
360
640
2
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1; en-us; GT-N7100 Build/JRO03C) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30
Samsung Galaxy Note
400
640
2
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3; en-us; SAMSUNG-SGH-I717 Build/GINGERBREAD) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1
Samsung Galaxy S III, Galaxy Nexus
360
640
2
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0; en-us; GT-I9300 Build/IMM76D) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30
Samsung Galaxy S, S II, W
320
533
1.5
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.1; en-us; GT-I9000 Build/ECLAIR) AppleWebKit/525.10+ (KHTML, like Gecko) Version/3.0.4 Mobile Safari/523.12.2
Samsung Galaxy S4
360
640
3
Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.2; GT-I9505 Build/JDQ39) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.59 Mobile Safari/537.36
Samsung Galaxy Tab S3
768
1024
2
Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-T827V Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.83 Safari/537.36
Samsung Galaxy Tab S4
1138
712
2.25
Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T837A) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.80 Safari/537.36
Samsung Galaxy Tab 7.7, 8.9, 10.1
1280
800
1
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2; en-us; SCH-I800 Build/FROYO) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1
Samsung Galaxy Tab
1024
600
1
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2; en-us; SCH-I800 Build/FROYO) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1
Samsung Galaxy Note 8
412
846
3.5
Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.1; SAMSUNG SM-N950U Build/NMF26X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/6.2 Chrome/56.0.2924.87 Mobile Safari/537.36
Samsung Galaxy S8
360
740
3
Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G950U Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.84 Mobile Safari/537.36
Samsung Galaxy S8+
412
846
3.5
Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G955U Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.84 Mobile Safari/537.36
Samsung Galaxy S7
360
640
4
Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; SM-G935V Build/MMB29M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.83 Mobile Safari/537.36
Google Pixel 4
353
745
3
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Pixel 4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Mobile Safari/537.36
Google Pixel 4 XL
412
869
3.5
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Pixel 4 XL) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Mobile Safari/537.36
Google Pixel 3
393
786
2.75
Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; Pixel 3 Build/PQ1A.181105.017.A1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.158 Mobile Safari/537.36
Google Pixel 3 XL
412
846
3.5
Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; Pixel 3 XL Build/PQ1A.181105.017.A1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.158 Mobile Safari/537.36
Google Nexus 4
384
640
2
Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 4 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.166 Mobile Safari/535.19
Google Nexus 5
360
640
3
Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.166 Mobile Safari/535.19
Google Nexus S
320
533
1.5
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.4; en-us; Nexus S Build/GRJ22) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1
Google Nexus 10
1280
800
2
Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.3; Nexus 10 Build/JSS15Q) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/29.0.1547.72 Safari/537.36
Google Nexus 7 2
960
600
2
Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.3; Nexus 7 Build/JSS15Q) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/29.0.1547.72 Safari/537.36
Google Nexus 7
966
604
1.325
Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.3; Nexus 7 Build/JSS15Q) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/29.0.1547.72 Safari/537.36
Palm PVG100
360
640
2
Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; PVG100 Build/OPM1.171019.019) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.126 Mobile Safari/537.36
BlackBerry Z10
384
640
2
Mozilla/5.0 (BB10; Touch) AppleWebKit/537.10+ (KHTML, like Gecko) Version/10.0.9.2372 Mobile Safari/537.10+
BlackBerry Z30
360
640
2
Mozilla/5.0 (BB10; Touch) AppleWebKit/537.10+ (KHTML, like Gecko) Version/10.0.9.2372 Mobile Safari/537.10+
BlackBerry PlayBook
1024
600
1
Mozilla/5.0 (PlayBook; U; RIM Tablet OS 2.1.0; en-US) AppleWebKit/536.2+ (KHTML like Gecko) Version/7.2.1.0 Safari/536.2+
HTC Evo, Touch HD, Desire HD, Desire
320
533
1.5
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2; en-us; Sprint APA9292KT Build/FRF91) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1
HTC One X, EVO LTE
360
640
2
Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.0.3; HTC One X Build/IML74K) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.133 Mobile Safari/535.19
HTC Sensation, Evo 3D
360
640
1.5
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.3; en-us; HTC Sensation Build/IML74K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30
LG Optimus 2X, Optimus 3D, Optimus Black
320
533
1.5
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2; en-us; LG-P990/V08c Build/FRG83) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1 MMS/LG-Android-MMS-V1.0/1.2
LG Optimus G
384
640
2
Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.0; LG-E975 Build/IMM76L) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.166 Mobile Safari/535.19
LG Optimus LTE, Optimus 4X HD
424
753
1.7
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3; en-us; LG-P930 Build/GRJ90) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1
LG Optimus One
213
320
1.5
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2.1; en-us; LG-MS690 Build/FRG83) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1
Motorola Defy, Droid, Droid X, Milestone
320
569
1.5
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.0; en-us; Milestone Build/ SHOLS_U2_01.03.1) AppleWebKit/530.17 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/530.17
Motorola Droid 3, Droid 4, Droid Razr, Atrix 4G, Atrix 2
540
960
1
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2; en-us; Droid Build/FRG22D) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1
Motorola Droid Razr HD
720
1280
1
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3; en-us; DROID RAZR 4G Build/6.5.1-73_DHD-11_M1-29) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1
Motorola Xoom, Xyboard
1280
800
1
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 3.0; en-us; Xoom Build/HRI39) AppleWebKit/525.10 (KHTML, like Gecko) Version/3.0.4 Mobile Safari/523.12.2
Nokia C5, C6, C7, N97, N8, X7
360
640
1
NokiaN97/21.1.107 (SymbianOS/9.4; Series60/5.0 Mozilla/5.0; Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1) AppleWebkit/525 (KHTML, like Gecko) BrowserNG/7.1.4
Nokia Lumia 7X0, Lumia 8XX, Lumia 900, N800, N810, N900
320
533
1.5
Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows Phone 8.0; Trident/6.0; IEMobile/10.0; ARM; Touch; NOKIA; Lumia 820)
Sony Xperia S, Ion
360
640
2
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0; en-us; LT28at Build/6.1.C.1.111) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30
Sony Xperia Sola, U
480
854
1
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3; en-us; SonyEricssonST25i Build/6.0.B.1.564) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1
Sony Xperia Z, Z1
360
640
3
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.2; en-us; SonyC6903 Build/14.1.G.1.518) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30
Amazon Kindle Fire HDX 7″
1920
1200
2
Mozilla/5.0 (Linux; U; en-us; KFTHWI Build/JDQ39) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Silk/3.13 Safari/535.19 Silk-Accelerated=true
Amazon Kindle Fire HDX 8.9″
2560
1600
2
Mozilla/5.0 (Linux; U; en-us; KFAPWI Build/JDQ39) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Silk/3.13 Safari/535.19 Silk-Accelerated=true
Amazon Kindle Fire (First Generation)
1024
600
1
Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; en-us; Silk/1.0.141.16-Gen4_11004310) AppleWebkit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16 Silk-Accelerated=true
Notebook with touch
1280
950
1
Notebook with HiDPI screen
1440
900
2
Generic notebook
1280
800
1

Vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách thêm custom device cho chrome. Chúc các bạn thành công. Be Happy 😃

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You May Also Like