Cách sử dụng Clipboard History trên Windows 11

Windows 11 cho phép bạn quản lý văn bản và hình ảnh bạn sao chép vào Clipboard và đây là cách thực hiện. Trên Windows 11, Clipboard History là một tính năng mở rộng của chức năng Clipboard truyền thống. Nó thực hiện điều này bằng cách thêm một giao diện ghi lại những thứ bạn sao chép (văn bản và hình ảnh), mà bạn có thể mở để dán nội dung khi cần. Bạn có thể sắp xếp các nội dung để truy cập nhanh vào các mục thường xuyên dùng. Và nó có thể tải các mục lên đám mây và đồng bộ hóa chúng trên tất cả các thiết bị của bạn được liên kết với cùng một tài khoản Microsoft.

Cảnh báo duy nhất là đây là một tính năng tùy chọn mà bạn phải bật và định cấu hình theo cách thủ công thông qua ứng dụng Settings.

Trong hướng dẫn Windows 11 này, mình sẽ hướng dẫn bạn các bước để bật, định cấu hình và sử dụng tính năng Clipboard history trên các thiết bị của bạn.

Cách bật Clipboard history trên Windows 11

Bạn có thể bật Clipboard history theo hai cách, bao gồm sử dụng Settings hoặc bảng emoji.

Bật Clipboard từ Settings

Để bật Clipboard History thông qua ứng dụng Settings, hãy sử dụng các bước sau:

 1. Mở Settings.
 2. Nhấp vào System.
 3. Nhấp vào trang Clipboard ở phía bên phải.
 1. Bật công tắc chuyển đổi sang OnClipboard history.

Sau khi hoàn thành các bước, bạn có thể bắt đầu sao chép và dán như trước đây, với một giao diện được bổ sung để quản lý nội dung bạn đã sao chép.

Bật Clipboard từ bảng biểu tượng cảm xúc emoji

Để bật Clipboard History thông qua bảng biểu tượng cảm xúc, hãy sử dụng các bước sau:

 1. Gọi phím tắt Windows + V.
 2. Nhấp vào nút Turn on.

Vì lịch sử Clipboard là một phần của bảng biểu tượng cảm xúc, bạn cũng có thể truy cập tính năng này bằng phím Windows + ; hoặc phím Windows + . phím tắt và mở tab “Clipboard”.

Cách đồng bộ Clipboard History trên Windows 11

Trên Windows 11, khi bật Clipboard History, bạn cũng có thể định cấu hình tính năng tải lên và đồng bộ hóa nội dung bạn đã sao chép trên các thiết bị được liên kết với tài khoản Microsoft, bao gồm cả những nội dung vẫn còn trên Windows 10.

Để đồng bộ hóa lịch sử nội dung với đám mây và trên các thiết bị, hãy sử dụng các bước sau:

 1. Mở Settings.
 2. Nhấp vào System.
 3. Nhấp vào trang Clipboard ở phía bên phải.
 4. Bật nút chuyển đổi sang On tại Sync across your devices.
 1. Chọn tùy chọn đồng bộ hóa để sử dụng với Clipboard:
  • Automatically sync text that I copy – Lịch sử Clipboard sẽ đồng bộ hóa với đám mây và trên các máy tính của bạn được liên kết với cùng một tài khoản Microsoft.
  • Never automatically sync text that I copy – Bạn phải chọn nội dung để tải lên đám mây để cung cấp chúng trên các thiết bị khác.

Sau khi bạn hoàn thành các bước, các mục được lưu trữ trong lịch sử Clipboard sẽ đồng bộ hóa trên các thiết bị của bạn, cho phép bạn dán văn bản và hình ảnh mà bạn đã sao chép trên các thiết bị khác.

Cách sử dụng Clipboard history trên Windows 11

Clipboard History hoạt động tương tự như trải nghiệm cổ điển. Sự khác biệt duy nhất là giao diện cho phép bạn xem lại và quản lý nội dung được lưu trữ. Ngoài ra, nếu bạn chọn tùy chọn đồng bộ hóa, bạn sẽ có thể dán văn bản và hình ảnh mà bạn đã tải lên Clipboard trên các thiết bị khác.

Trên Windows 11, khi tính năng này đã được bật, bạn có thể tiếp tục sử dụng phím tắt Ctrl + C để sao chép và phím tắt Ctrl + V để dán bất cứ thứ gì bạn đã lưu trữ trong lịch sử. Bạn có thể làm tương tự bằng cách sử dụng menu ngữ cảnh hoặc thanh lệnh trong File Explorer.

Tuy nhiên, một tính năng bổ sung nữa là phím tắt Ctrl + V mở bảng biểu tượng cảm xúc (trong tab “Clipboard”) để xem danh sách các mục được sao chép từ các ứng dụng khác, chẳng hạn như Microsoft Edge, Word, OneNote, Notepad, v.v. .

Sao chép và dán bằng Clipboard

Để sao chép và dán nội dung bằng tính năng này, hãy sử dụng các bước sau:

 1. Mở một ứng dụng.
 2. Chọn văn bản hoặc hình ảnh.

Lưu ý: Clipboard History chỉ hỗ trợ sao chép hình ảnh từ một số ứng dụng nhất định, chẳng hạn như Công cụ Snipping. Bạn không thể sao chép các file hình ảnh (ví dụ: .jpg) vào lịch sử Clipboard. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể sao chép và dán file như bình thường; chúng sẽ không xuất hiện trong giao diện lịch sử.

 1. Bấm chuột phải vào vùng chọn và chọn tùy chọn Copy(hoặc Cut).
 2. Chuyển sang ứng dụng để dán nội dung.
 3. Gọi phím tắt Ctrl + V.
 4. Nếu bạn muốn dán nội dung như hiện tại, hãy chọn mục để dán nội dung đó.
 1. Nếu bạn muốn dán dưới dạng văn bản mà không cần định dạng từ nguồn, hãy nhấp vào trình đơn Xem thêm (dấu ba chấm) và nhấp vào tùy chọn Paste as Text.
 1. Khi bạn hoàn thành các bước, văn bản hoặc hình ảnh sẽ xuất hiện trong ứng dụng, tùy thuộc vào lựa chọn đầu ra của bạn.

Quản lý các mục trong Clipboard

Để quản lý các mục trong lịch sử, hãy sử dụng các bước sau:

 1. Gọi phím tắt Ctrl + V.
 2. Nhấp vào nút Pin để truy cập nhanh hơn vào nội dung bạn sử dụng thường xuyên.
 3. Nhấp vào nút menu Xem thêm (ba chấm) và nhấp vào tùy chọn Delete để xóa các mục khỏi lịch sử.
 1. Sau khi bạn hoàn thành các bước, văn bản hoặc hình ảnh sẽ không còn có sẵn trong lịch sử nữa.

Cách xóa Clipboard History trên Windows 11

Để xóa tất cả các mục trong lịch sử (không bao gồm các mục đã ghim), hãy sử dụng các bước sau:

 1. Mở Settings.
 2. Nhấp vào System.
 3. Nhấp vào trang Clipboard ở phía bên phải.
 4. Nhấp vào nút Clear tại cài đặt “Clear clipboard data”.
 1. Sau khi bạn hoàn tất các bước, lịch sử sẽ xóa trên thiết bị của bạn, ngoại trừ các mục được ghim.

Cách tắt Clipboard History trên Windows 11

Để tắt Clipboard History trên Windows 11, hãy sử dụng các bước sau:

 1. Mở Settings.
 2. Nhấp vào System.
 3. Nhấp vào trang Clipboard ở phía bên phải.
 4. Tắt công tắc sang Off tại Clipboard history.

Sau khi hoàn thành các bước, bạn vẫn có thể sao chép và dán như trước đây, nhưng bạn sẽ không có quyền truy cập vào lịch sử và nội dung sẽ không đồng bộ hóa giữa các thiết bị.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You May Also Like